January 28, 2023

Aone Punjabi

Nidar, Nipakh, Nawi Soch

ਸਿਹਤ ਹੀ ਦੌਲਤ ਹੈ” ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਮੀਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੌਲਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੌਲਤ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਫਿੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦੌਲਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਨ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਤਾਂ ਧਨ ਕਮਾਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਧਨ ਕਮਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੀਮਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ।

ਕੋਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੌਲਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦਾ। ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਸੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ; ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦਾ।

ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੰਦਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *