June 15, 2021

Aone Punjabi

Nidar, Nipakh, Nawi Soch

punjab school education board

1 min read

ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ...

1 min read

ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿੱਦਿਅਕ...